Stratify IStrata XIStrata XStrata XIIStrata VStrata IVStrata I, 44 X 30